Department of Logic

Language version: Please note that some information on the web pages is given both in English and in Czech. The information is identical - it is just a translation. Some information is available only in Czech, depending on the context.

Jazykové verze: Informace na některých stránkách katedry logiky jsou uvedeny v českém i anglickém jazyce. Jedná se o překlad stejné informace. Některé informace jsou k dispozici jen v českém jazyce v závislosti na kontextu.

***

Department of Logic is a teaching and research department studying all facets of logic, ranging from set theory and mathematical aspects of both classical and non-classical logics to philosophy and history of mathematics, analytic philosophy or computational linguistics and computer science.

Logic has been founded as a self-contained department in 1990 at the Faculty of Arts of the Charles university and since then has provided education in Logic in all programs: bachelor (Bc), master (Mgr), and doctoral (PhD). Starting with the academic year 2019/20, the department introduces updated Bachelor and Master programs which allow greater choice for the scope and direction of the study: focus on set theory, classical and non-classical logics, or philosophy of mathematics, set theory and exact sciences (more details are in the section What will you learn?).

Contact

Administrative staff: Jana Jiroušková,
jana.jirouskova at ff.cuni.cz, tel. 221 619 646.

Postal address: 

Department of Logic
Faculty of Arts
Charles University
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Where to find us:

Celetná 20  map
110 00 Praha 1
room 120

Katedra logiky

Katedra logiky se věnuje studiu všech aspektů logiky, počínaje teorií množin a matematickými vlastnostmi klasických i neklasických logik a konče filozofií a historií matematiky a logiky, analytickou filozofií, matematickou lingvistikou a teoretickou informatikou.

Katedra byla založena jako samostatné pracoviště na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1990 a od té doby zajišťuje výuku logiky ve všech třech akademických stupních: bakalář (Bc), magistr (Mgr) a doktor (PhD). Od akademického roku 2019/20 bude katedra učit v bakalářském a magisterském programu podle aktualizavaných studijních plánů (akreditací), které umožňují větší svobodu ve volbě zaměření studia: od teorie množin, klasické a neklasické logiky až k filozofii matematiky a exaktních věd (více informací na stránce Co se naučíte a dozvíte?).

Kontakt

Sekretářka katedry: Jana Jiroušková,  
​​​​​​​jana.jirouskova at ff.cuni.cz, tel. 221 619 646.

Adresa: 

Katedra logiky
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Kde nás najdete:

Celetná 20
110 00 Praha 1
room 120

Koncepce

Nejnovější koncepce pro rozvoj katedry (R. Honzík, 2018) je zde.

Některé dřívejší koncepce jsou zde: 2009 (V. Švejdar),  2012 (V. Švejdar), 2015 (M. Bílková).

Jazykové verze stránek

Vzhledem k mezinárodní povaze oboru a výzkumnému zaměření je většina stránek v anglickém jazyce vyjma těch, které se výslovně týkají studijních povinností v českém programu případně přijímání nových studentů do bakalářského programu a magisterského programu.