Diskuzní seminář

Diskuzní seminář katedry logiky přístupný širší veřejnosti.

02/26/2018

Wikipedie z pohledu autora i čtenáře
Vít Zvánovec

Přednáška se zaměří na dvě oblasti: Jak wikipedie funguje a jak vznikala její česká verse. Wikipedie byla jednou z prvních výrazných aplikací Webu 2.0, tedy Internetu tvořeného jeho uživateli. To s sebou přineslo problém řízení komunity. Kontroversní otázkou je, zda je Wikipedie encyklopedií, jak se projevuje NPOV a jeho vztah k vědeckému pohledu na věc. Obstojí Wikipedie vedle specialisovaných wikipedií? Odlišnosti mezi jazykovými versemi jsou dané národními povahami. Historické milníky – 2003 a 2006; dnes je wikipedie všední věcí a více pozornosti budí sociální sítě. Význační wikipedisté – kdo všechno píše na wikipedii.

Tisková verze pozvánky.