News

News from the department of logic

Apr 02.—Apr 05. 2018

Nový vedoucí Katedry logiky
1.4. byl novým vedoucím Katedry logiky na nadcházející tříleté období jmenován Radek Honzík.

Mar 27.—May 09. 2018

Termíny odevzdávání Bakalářských prací

Studenti plánující se přihlásit k prvnímu jarnímu termínu BZk (konec května) musí odevzdat bakalářskou práci prostřednictvím IS nejpozději 22. 4. Pro druhý termín (začátek června) je nutné odevzdat práci nejpozději 8.5.

Jan 07.—Jan 27. 2018

Hodnocení Výuky


Již ve středu 3. ledna bude spuštěno studentské hodnocení výuky kurzů zimního semestru. Informace o termínech, přístupu do aplikace či FAQ najdete vy i studenti na webových stránkách fakulty