Schedule

Winter Semester 2019/20

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. Room 119 (including 119b) is next to the department.

Bachelor Program

Po. 10:50-13:10 (137) Úvod do matematiky (doc. Honzík)
Po. 14:10-15:40 (137) Seminář z matematiky (dr. Stejskalová)
Ut. 15:50 - 17:20 (137) Výroková a predikátová logika (dr. Stejskalová)
St.  13:20 - 14:50 (137) Základy jazykovědy (doc. Petkevič)
St.  15:00 - 17:15 (119b) Algoritmy a programovací techniky (dr. Verner)
Ct   13:20 - 14:50 (137) Cvičení z logiky (Mgr. Uhrík / dr. Stejskalová)

Masters Program

Ut   9:10 - 11:15 (137) Kapitoly z klasické logiky (doc. Švejdar)
St   18:00 - 19:30 (137) Teorie modelů (dr. Verner)
Pá  12:30 - 14:40 (119b) (od 18.10.) Set theory and Mathematics (doc. Honzík) (ZMĚNA)

Elective courses (povinně volitelné)

Po  14:00 - 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen)
Po  16:30 - 18:00 (119b) Departmental research seminar (doc. Honzík)
St   11:00 - 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský)
Ct  10:00 - 11:30 (137) Dějiny logiky (dr. Vlasáková)
Ct  11:40 - 13:10 (137) History of Modern Mathematics and Logic (doc Švejdar)
Ct  14:00 - 15:30 (MFF UK, Malá Strana)  Nekonečné množiny (dr. Kynčl)
Ct  16:00 - 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár)
           TBA             (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček)
Ct  15:40- 17:10  (MFF UK, Karlín) Studentský seminář z teorie množin (dr. Chodounský)
           TBA             (MÚ AVČR, Žitná) Forcing (dr. Chodounský)


Notes

Některé další předměty mohou být podle potřeby otevřeny (kontaktujte katedru, pokud byste potřebovali další předměty v tomto semestru, např. kvůli kreditům).

 • The course Kapitoly z klasické logiky (chapters from classical logic) will only open in case of sufficient demand; the exact schedule will be fixed at the start of the semester; please contact doc. Vítězslav Švejdar if you are interested in attending
 • There will be a master course in either Model Theory or Topology  based on student interest; the course will be scheduled on Wednesday starting at 17:30 in C137; please contact Dr. Jonathan Verner for more info
 • Especially master students are encouraged to attend lectures offered by ÚFAR and MFF UK

Summer Semester 2018/19

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. Room 119 is next to the department.

Here is a brief summary:

Monday: Úvod do teorie modelů (Honzík, 14:00, 137), Forcing I (velmi pozvolný úvod do forcingu a nekonečné kombinatoriky) (Honzík, 15:30, 137)

Tuesday: Klasická logika II A (Švejdar, 9:10, 137), Aritmetika a algoritmy (Švejdar, 10:50, 137),  Introduction to algebraic logic (Noguera, 12:30, 119), Introduction to general topology (Verner, 14:10, 137)

Wednesday:  PVP: Úvodní seminář matematické lingvistiky II (Petkevič, 15:00-16:40 , 137)

Thursday: Klasická logika II A (Švejdar, 10:00, 137), Modální logiky I (Bílková, 11:40, 119)

***

Logika a informace (Verner) se bude konat formou kontrolované četby (kontaktujte dr. Vernera, jestli se chcete zúčastnit).

Modální logiky II (Bílková) se bude konat formou kontrolované četby (kontaktujte dr. Bílkovou, jestli se chcete zúčastnit).

Notes

Některé další předměty mohou být podle potřeby otevřeny (kontaktujte katedru, pokud byste potřebovali další předměty v tomto semestru, např. kvůli kreditům).

 • The course Úvodní seminář matematické lingvistiky II starts on Feb 27.
 • The course Modální logiky starts in the third week of semester, i.e. 7.3.
 • Kurz Logika a informace bude probíhat formou kontrolované četby, zájemci se domluví s dr. Vernerem
 • The Seminar in applied mathematical logic will take place at the Institute of Computer Science in Ládví in the meeting room on the second floor every Wednesday from 4pm (note the change of time). The schedule for the seminar is sent out via e-mail. To receive the announcements please contact Igor Sedlár.

Winter Semester 2018/19

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. The courses taught in both of our rooms can be found at the following links: 119119b a 137.

Here is a brief summary:

Monday: Booleovy algebry (Honzík, 10:50, 137), Teorie množin II (Honzík, 12:30, 137), Algoritmy a programovací techniky (Verner, 14:10, 119)

Tuesday: Vyčíslitelnost A (Švejdar, 9:10, 137), Úvodní seminář matematické lingvistiky (Petkevič, 16:40, 119)

Pozn. V rezervaci místnosti 137 v úterý je uvedený kurz Výpočetní modely, ale ten se koná až v LS.

Wednesday: Logika a informace (Peliš, 15:50, 119, až od listopadu)

Thursday: Filosofie logiky (Vlasáková, 10:00, 137), Vyčíslitenost A (Švejdar, 11:40, 137)

Notes

 • Some classes are not open because the department did not enroll first-year students in 2018. Should you need credits for non-open courses, please contact dr. Honzík or dr. Verner.
 • The course "Výpočetní modely" will be taught in the Summer semester.
 • The course  Logika a informace  will start in November.
 • The course  Algoritmy a programovací techniky might have a slightly irregular schedule, but will start as scheduled (i.e. on Oct. 1st at 14:00). More info will be provided in the first lecture or you can contact dr. Verner by e-mail.
 • The Seminar in applied mathematical logic will take place at the Institute of Computer Science in Ládví in the meeting room on the second floor every Wednesday from 10 am. The schedule for the seminar is sent out via e-mail. To receive the announcements please contact Dagmar Harmancová.
 • Logic seminar – students can choose either of the following seminars: Logický seminář at the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences (prof. Pudlák), Baby logic  (prof. Krajíček), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), Prague Set Theory seminar (dr. Chodounský),  Thursday CTS seminar (dr. Trlifajová) a Philosophical problems of Computer Science (dr. Krýsl MFF UK). To attend either of the seminars, please contact the respective organizers (given in parentheses). In the SIS students sign up for the course Logický seminář (at the Faculty of Arts). Credits will be asigned by the head of the department.