Schedule

Summer Semester 2019/20

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. Room 119 (including 119b) is next to the department.

Please download the preliminary schedule as a pdf table here (updated on Feb 21). Please let us know if there are conflicts with your other classes so that we can modify the schedule if possible.

Předběžný rozvrh je zde (aktualizovaný 21.2.). Napište nám, pokud se některé předměty překrývají s jinými předměty, abychom se pokusili rozvrh případně upravit.

Povinně volitelné kurzy (předvýběr, lze po dohodě i další)

Po  14:00 - 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen, NAIL080)
Po  16:30 - 18:00 (C119b)  Research seminar in logic (doc. Honzík, ALGV00121)
Po  18:05 - 19:30 (C119) Interactive theorem proving seminar (ALGV00123, studentský seminář)
Út   10:50 - 12:20 (C119) Úvodní seminář mat. lingvistiky (ALGV00050, dvousemestrální, zapisovalo se v ZS, doc. Petkevič)
Út   19:10 - 20:45 (P217) Co je dialektika? (doc. Kolman, AFSV00344)
​​​​​​​St     8:20 - 9:50 (C119)  Seminář rozhodování za neurčitosti (dr. Švarný, ALGV00122)
St     9:00 -           (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453), more information here
St   11:00 - 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St   15:00 - 16:30 (C119)  Úvod do obecné jazykovědy (doc. Petkevič, ALG500010)
St   16:00 - 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár, ALG500011)
Čt   10:00 - 11:30 (C137) Aritmetika a algoritmy (doc. Švejdar, ALG110008)
Čt   15:40 - 17:10 (MFF UK, Karlov) Teorie množin (dr. Chodounský, NMIN160)

Poznámky:

Začátek výuky předmětů Základy výrokové a predikátové logiky II a Cvičení z logiky II se posouvá na duben 2020. První hodina Základů výrokové a predikátové logiky II se tedy koná 7.4. až první hodina Cvičení z logiky II 2.4.

Začátek předmětu Logika v souvislostech a aplikacích bude až 27.2.2020 (nově místnost C119). V tomto předmětu budou mluvit odborníci na různé oblasti logiky.  Předmět je povinný pro novou bakalářskou akreditaci, ale je možné si ho zapsat také jako PVP. Vítáni jsou i studenti, kteří přijdou jen na konkrétní přednášku. Předběžný rozvrh je tento: 

27.2. and 5.3.: Vít Punčochář, Logika otázek.

==== následující přednášky jsou bohužel zrušeny kvůli zavření univerzity

12. and 19.3.: Pavel Hrubeš, tba
26.3.: Marta Vlasáková, Množiny v logice.
2.4. and 9.4.: Davide Crippa, Construction problems of Antiquity and some modern consequences.
16.4. Zuzana Haniková, tba
23.4. and 30.4. Petr Švarný, Temporal logics for Physics.
7.5. Marta Vlasáková, Definice a jejich náležitosti.
14.5. Zuzana Haniková, tba

Začátek výuky předmětu Philosophy of Set theory and Mathematics (doc. Honzik) bude až 26.2. Nicméně místo hodiny 19.2. mají studenti za úkol přečíst článek Mathematics without Foundations od H. Putnama. Pokud chcete na předmět chodit, ale dosud jste se na něj v SIS nezapsali, napište doc. Honzíkovi, aby vám článek poslal.

Předmět Analytická filozofie II je realizován předmětem AFS100741 (Wittgensteinův jazyk, Wittgensteinovy zuby. Wittgensteinovské relikvie v analytické filosofii, dr. Glombíček, úterý 15:50-19:00) vypsaným na ÚFARu. V SISu si zapisujete předmět pod katedrou logiky Analytická filozofie II s kódem ALG119014.

Studenti logiky mají možnost navštěvovat seminář z pokročilé teorie množin na Matematicko-fyzikální fakultě. Náplní semináře budou například následující témata: Silverova věta, Erdos-Rado věta, Aronszajnovi stromy a podobné.
Úmluva o konání semináře bude přes email. V případě zájmu kontaktujte dr. Chodounského (chodounsky@math.cas.cz).

Logický seminář (Logic Seminar II) – studenti mohou navštěvovat jakýkoli z těchto seminářů (většina je v anglickém jazyce): 1] Logic Seminar at the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences (prof. Pudlák), 2] Baby logic  (prof. Krajíček), 3] SEDMA (doc. Šolcová), 4] Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), 5] Prague Set Theory seminar (dr. Chodounský),  6] Thursday CTS seminar (dr. Trlifajová), 7] Philosophical problems of Computer Science (dr. Krýsl MFF UK),  8] Seminar in applied mathematical logic at the Institute of Computer Science in Ládví (Wednesdays 4pm) (dr. Sedlár, sedlar@cs.cas.cz). Pokud chcete seminář navštěvovat, kontaktujte organizátora semináře (v závorce). V SISu si zapisujte predmět Logic seminar II (ALG519022) na FFUK. Kredity vám udělí vedoucí katedry.

Winter Semester 2019/20

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. Room 119 (including 119b) is next to the department.

Bachelor Program

Po. 10:50-13:10 (137) Úvod do matematiky (doc. Honzík)
Po. 14:10-15:40 (137) Seminář z matematiky (dr. Stejskalová)
Ut. 15:50 - 17:20 (137) Výroková a predikátová logika (dr. Stejskalová)
St.  13:20 - 14:50 (137) Základy jazykovědy (doc. Petkevič)
St.  15:00 - 17:15 (119b) Algoritmy a programovací techniky (dr. Verner)
Ct   13:20 - 14:50 (137) Cvičení z logiky (Mgr. Uhrík / dr. Stejskalová)

Masters Program

Ut   9:10 - 11:15 (137) Kapitoly z klasické logiky (doc. Švejdar)
St   18:00 - 19:30 (137) Teorie modelů (dr. Verner)
Pá  12:30 - 14:40 (119b) (od 18.10.) Set theory and Mathematics (doc. Honzík) (ZMĚNA)

Elective courses (povinně volitelné)

Po  14:00 - 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen)
Po  16:30 - 18:00 (119b) Departmental research seminar (doc. Honzík)
St   11:00 - 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský)
Ct  10:00 - 11:30 (137) Dějiny logiky (dr. Vlasáková)
Ct  11:40 - 13:10 (137) History of Modern Mathematics and Logic (doc Švejdar)
Ct  14:00 - 15:30 (MFF UK, Malá Strana)  Nekonečné množiny (dr. Kynčl)
Ct  16:00 - 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár)
           TBA             (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček)
Ct  15:40- 17:10  (MFF UK, Karlín) Studentský seminář z teorie množin (dr. Chodounský)
           TBA             (MÚ AVČR, Žitná) Forcing (dr. Chodounský)


Notes

Některé další předměty mohou být podle potřeby otevřeny (kontaktujte katedru, pokud byste potřebovali další předměty v tomto semestru, např. kvůli kreditům).

 • The course Kapitoly z klasické logiky (chapters from classical logic) will only open in case of sufficient demand; the exact schedule will be fixed at the start of the semester; please contact doc. Vítězslav Švejdar if you are interested in attending
 • There will be a master course in either Model Theory or Topology  based on student interest; the course will be scheduled on Wednesday starting at 17:30 in C137; please contact Dr. Jonathan Verner for more info
 • Especially master students are encouraged to attend lectures offered by ÚFAR and MFF UK

Summer Semester 2018/19

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. Room 119 is next to the department.

Here is a brief summary:

Monday: Úvod do teorie modelů (Honzík, 14:00, 137), Forcing I (velmi pozvolný úvod do forcingu a nekonečné kombinatoriky) (Honzík, 15:30, 137)

Tuesday: Klasická logika II A (Švejdar, 9:10, 137), Aritmetika a algoritmy (Švejdar, 10:50, 137),  Introduction to algebraic logic (Noguera, 12:30, 119), Introduction to general topology (Verner, 14:10, 137)

Wednesday:  PVP: Úvodní seminář matematické lingvistiky II (Petkevič, 15:00-16:40 , 137)

Thursday: Klasická logika II A (Švejdar, 10:00, 137), Modální logiky I (Bílková, 11:40, 119)

***

Logika a informace (Verner) se bude konat formou kontrolované četby (kontaktujte dr. Vernera, jestli se chcete zúčastnit).

Modální logiky II (Bílková) se bude konat formou kontrolované četby (kontaktujte dr. Bílkovou, jestli se chcete zúčastnit).

Notes

Některé další předměty mohou být podle potřeby otevřeny (kontaktujte katedru, pokud byste potřebovali další předměty v tomto semestru, např. kvůli kreditům).

 • The course Úvodní seminář matematické lingvistiky II starts on Feb 27.
 • The course Modální logiky starts in the third week of semester, i.e. 7.3.
 • Kurz Logika a informace bude probíhat formou kontrolované četby, zájemci se domluví s dr. Vernerem
 • The Seminar in applied mathematical logic will take place at the Institute of Computer Science in Ládví in the meeting room on the second floor every Wednesday from 4pm (note the change of time). The schedule for the seminar is sent out via e-mail. To receive the announcements please contact Igor Sedlár.

Winter Semester 2018/19

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. The courses taught in both of our rooms can be found at the following links: 119119b a 137.

Here is a brief summary:

Monday: Booleovy algebry (Honzík, 10:50, 137), Teorie množin II (Honzík, 12:30, 137), Algoritmy a programovací techniky (Verner, 14:10, 119)

Tuesday: Vyčíslitelnost A (Švejdar, 9:10, 137), Úvodní seminář matematické lingvistiky (Petkevič, 16:40, 119)

Pozn. V rezervaci místnosti 137 v úterý je uvedený kurz Výpočetní modely, ale ten se koná až v LS.

Wednesday: Logika a informace (Peliš, 15:50, 119, až od listopadu)

Thursday: Filosofie logiky (Vlasáková, 10:00, 137), Vyčíslitenost A (Švejdar, 11:40, 137)

Notes

 • Some classes are not open because the department did not enroll first-year students in 2018. Should you need credits for non-open courses, please contact dr. Honzík or dr. Verner.
 • The course "Výpočetní modely" will be taught in the Summer semester.
 • The course  Logika a informace  will start in November.
 • The course  Algoritmy a programovací techniky might have a slightly irregular schedule, but will start as scheduled (i.e. on Oct. 1st at 14:00). More info will be provided in the first lecture or you can contact dr. Verner by e-mail.
 • The Seminar in applied mathematical logic will take place at the Institute of Computer Science in Ládví in the meeting room on the second floor every Wednesday from 10 am. The schedule for the seminar is sent out via e-mail. To receive the announcements please contact Dagmar Harmancová.
 • Logic seminar – students can choose either of the following seminars: Logický seminář at the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences (prof. Pudlák), Baby logic  (prof. Krajíček), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), Prague Set Theory seminar (dr. Chodounský),  Thursday CTS seminar (dr. Trlifajová) a Philosophical problems of Computer Science (dr. Krýsl MFF UK). To attend either of the seminars, please contact the respective organizers (given in parentheses). In the SIS students sign up for the course Logický seminář (at the Faculty of Arts). Credits will be asigned by the head of the department.